แบบฟอร์มผู้ติดต่อ

สำหรับดาวน์โหลดแคตตาล๊อคฟรี หรือทดลองใช้ผ่านทางออนไลน์ กรุณากรอกรายละเอียดในช่องที่ระบุว่าจำเป็นให้ครบถ้วน

ชื่อบริษัทจำเป็น

Company or organization name is required.

ชื่อ นามสกุลจำเป็น

Name is required.

ที่อยจำเป็น

Address is required.

เบอร์โทรศัพท์จำเป็น

Mobile number, FB or LINE ID is required.

อีเมล์จำเป็น

An email address is required.

รายละเอียดเนื้อหา

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าป้อนมีดังนี้
ตามกฎทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เว้นแต่คุณจะยินยอม
[วัตถุประสงค์การใช้งาน]
1.ตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้อง 2.ให้ข้อมูลด้านบริการ